Mise
(proč a kdo jsme)

Jsme lidé, které spojuje zkušenost s duševním onemocněním na cestě za zotavením a spokojeným životem. Pomáháme si navzájem a nabízíme prostor pro sdílení, pochopení a podporu.

Vize
(čeho chceme dosáhnout)

„Usilujeme o zkvalitnění života osob s duševním onemocněním. Staráme se o rozvoj svépomocných, vzdělávacích, destigmatizačních a dalších aktivit lidí se
zkušeností s duševním onemocněním v regionu západních Čech. Ve spolupráci s odbornou a širokou veřejností přispíváme k řešení otázek spojených s péčí
o duševní zdraví.“