Chceme u toho být, to se ví!

Projekt je financovaný z Fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) 2014—2021 v rámci programu Zdraví, výzvy s názvem „Podpora činnosti NNO v oblasti pacientských organizací“ (MGS3). Zprostředkovatelem výzvy je Ministerstvo zdravotnictví.

Více informací o grantu najdete na: https://www.eeagrants.cz/cs/programy/zdravi

Hlavním tématem projektu „Chceme u toho být , to se ví!“ je profesionalizace a podpora činnosti pacientské organizace Toseví z.s.

Příjemce: Toseví z.s.
realizace projektu: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2023
rozpočet projektu: 3 047 876 Kč