Naše činnost

Usilujeme o to, aby byl hlas lidí s vlastní
zkušeností s duševním onemocněním
v Plzeňském kraji více slyšet. Dáváme vědět,
co nám na cestě zotavení pomáhá, sdílíme
naše zkušenosti a pomáháme si navzájem.

O co se staráme, co je pro nás důležité:

Svépomocné skupiny pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním

Svépomocné skupiny jsou otevřené, není třeba se nijak registrovat, na diagnózy se neptáme. Přijít může kdokoliv s dobrými úmysly, koho zajímá problematika duševního zdraví. Cílem skupin je vytvářet bezpečný prostor, kde si nasloucháme, sdílíme radosti i strasti svého každodenního života, nesoudíme druhé. Přijďte si vyzkoušet, jak hojivé může být otevřít se, cítit, že na to nejsme sami a že jsme přijímání takoví, jací jsme. Moderátoři skupin jsou proškolení a pracují pod supervizí.

Svépomocná skupina Toseví Plzeň - Cesty zotavení

 • Kdy: každý čtvrtek 14 - 16 hodin
 • Kde: v CHRCu. ul. Boženy Němcové 30 v Plzni na Lochotíně
 • Také online (pro odkaz zavolejte Míše)
 • Těší se na Vás: Míša Taušová
 • Kontakt: tel.: 605 381 795

Svépomocná skupina Toseví Rokycany

 • Kdy: (sudé) pondělky od 16:00 hodin každých 14 dní (aktuální termíny v sekci Aktuality)
 • Kde: v Jiráskově ulici 481, v Rokycanech, (v prostorách Farního sboru ČCE vedle Komerční banky)
 • Těší se na Vás: Martina Šilhánková, František Egermajer
 • Kontakt: martina.silhankova@email.cz

Svépomocná skupina Toseví Domažlice

 • Kdy: (sudé) úterý od 15:00 - 17:00 hodin každých 14 dní (aktuální termíny v sekci Aktuality)
 • Kde: v Kulturním centru Pivovaru Domažlice, ul. Pivovarská 10, 344 01 Domažlice.
 • Těší se na Vás: Roman Směták a Olga Jenovéfa Kapounová.
 • Kontakt: spolektosevi@gmail.com

Svépomocná skupina Toseví Stříbro

 • Kdy: (liché) úterý 16 - 17:30 každých 14 dní (aktuální termíny v sekci Aktuality)
 • Kde: Farní sbor ČCE Mistra Jakoubka ze Stříbra, Masarykovo nám. 15, Stříbro
 • Těší se na Vás: Lenka Mirovská a Martin Peleška.
 • Kontakt: mirovska.spolektosevi@gmail.com, tel.: 737 957 669

Peer konzultanti Toseví

Naše peer pracovnice působí v Psychiatrické léčebně Lnáře a v Denním stacionáři pro lidi s psychotickou poruchou na PK FN Lochotín.

Peer pracovníci mají vlastní zkušenost se zotavováním se z duševního onemocnění. Jsou nositeli naděje, že s duševním onemocněním lze žít plnohodnotný život, smysluplně a spokojeně v různých rolích. Pomáhají prostřednictvím sdílení různých částí svého příběhu. Nabízejí blízkost, prostor pro otevření se, naslouchají, zviditelňují silné stránky klienta a poukazují na to, co se daří. Můžou se stát průvodci na cestě zotavení. Jejich vlastní zkušenost jim pomáhá nacítit se na člověka v aktuální situaci.

Přáli bychom si, aby se všeobecně v Plzeňském kraji stali peeři samozřejmí, tzn. běžnou součástí týmů lůžkových psychiatrických služeb a dalších služeb.

O naše peery se staráme. Pracují pod supervizí. K dispozici mají vlastního konzultanta (zkušeného peera nebo někoho, kdo práci peerů dobře zná a tutora (pracovníka přímo z oddělení). Rovněž projdou “Co-peerovacím kurzem”, což je kurz Pomáhání prostřednictvím vlastní zkušenosti s duševním onemocněním lektorovaný Mgr. Martinem Fojtíčkem a Josefem Markem ze spolku Ledovec, z.s. a absolvují akreditovaný vzdělávací program “Základní kurz pro peer konzultanty v péči o duševní zdraví” v CMHCD Praha.

Setkávání členů a příznivců spolku

Scházíme se CHRCu na adrese Boženy Němcové 30 v Plzni na Lochotíně naživo nebo on-line prostřednictvím odkazu na link https://meet.google.com/yor-kqbx-qoq. Termíny setkání najdete v sekci aktuality nebo na FB a INST.

Plánujeme, informujeme se navzájem to tom, co se děje ve spolku a venku v oblasti duševního zdraví. Povídáme si o hodnotách a principech spolku, přáních do budoucna a otom, co nám pomáhá na cestě zotavení, nebo jen tak pijeme kávu a čaj a povídáme si.

Semináře typu Recovery college

V rámci projektu “Chceme u toho být, to se ví!” připravujeme semináře na rozličná témata, která se dotýkají života s duševním onemocněním. Inspirovali jsme se anglickými “recovery colleges” v tom, že jsou to semináře zaměřené na zotavení, “jak by to šlo” místo “proč to nepůjde” a lektoři mají k tématu blízko buď odborně nebo vlastní zkušeností. Semináře jsou otevřené pro každého a jsou zdarma.

Destigmatizace

Mnoho z nás mluví o svých zkušenostech s duševním onemocněním na různých destigmatizačních besedách a programech, které mají mimo jiné za cíl informovat o životě konkrétních lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Sdílením našich znalostí a zkušeností chceme přispět k eliminaci předsudků a negativních postojů vůči lidem, kteří si prochází duševním onemocněním. Konkrétně se osobně účastníme například:

 • na besedách Moje jméno není diagnóza, které vznikly v rámci programu Na rovinu
 • programu Blázníš? No a? v Plzeňském kraji.

Podílíme se také na organizaci Dnů pro duševní zdraví v Plzni. Snížení dopadu stigmatizace a sebestigmatizace je také důležitým kladným vedlejším efektem všech našich aktivit (svépomocné skupiny, podpora peersví, semináře Recoverycollege a další).

Vzdělávání

Toseví se řadí mezi uživatelské spolky a sdružuje lidi s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. Také většina našich zaměstnanců má vlastní zkušenost s duševním onemocněním. Vzdělávací akce, které pořádáme plní proto často několikeré poslání najednou. Slouží pro náš seberozvoj, profesionlizaci organizace a zotavování. Jsou přístupné každému z řad široké i odborné veřejnosti, kdo se o témata duševního zdraví zajímá a chce se vzdělávat a inspirovat spolu s námi. A jsou určeny také zájemcům z řad široké i odborné veřejnosti, kteří chtějí více porozumět, jaké to je zažívat duševní onemocnění a hledat vlastní cestu zotavení se z něj. Ne jen teoreticky, ale prostřednictvím osobních příběhů konkrétních lidí. Více o vzdělávacích akcích Toseví najdete v sekci aktuality.

Sebeobhájcovství

Účastníme se komunitních plánování sociálních služeb a jiných setkání, kde se mluví o reformě psychiatrie a o procesu změn v péči o duševní zdraví. Dáváme vědět, co nám pomáhá. Podporujeme peerství. Mnoho z nás má pozitivní zkušenost se sociálními a psychiatrickými službami. Někteří z nás si nesou traumata z pobytu na lůžkových psychiatrických odděleních. Další z nás zažili stigmatizaci a předsudky přímo od pracovníků psychiatrických a sociálních služeb. Na našich setkáních hledáme a ladíme polohu, jak moc být vstřícní nebo kritický k současné situaci v systému péče o lidi s duševním onemocněním. Především však hledáme způsoby, jak ve spolupráci s odbornou a širokou veřejností přispět ke zvýšení kvality a dostupnosti péče o lidi s duševním onemocněním v Plzeňském kraji.

O nás

Toseví je spolek, který sdružuje lidi s vlastní zkušeností s duševním onemocněním a zotavováním se z něj.

Jsme uživatelský spolek

Nepatříme mezi poskytovatele sociálních služeb. Naopak se řadíme mezi uživatele tzn. jakožto lidé se zkušeností s duševním onemocněním máme také zkušenosti s užíváním psychiatrických a sociálních služeb. Patříme také mezi pacientské organizace.

Jsme sebeobhájcovský spolek

Rádi bychom naše zkušenosti využili tak, abychom přispěli ke zkvalitnění služeb pro lidi s duševním onemocněním v Plzeňském kraji.

Jsme svépomocný spolek

Zaměřujeme se na zotavení. Nespoléháme se pouze na poskytovatele psychiatrických a sociálních služeb, pomáháme si také sami sobě a navzájem. Zakládáme a moderujeme svépomocné skupiny, pořádáme kurzy o tom, jak pomáhat prostřednictvím vlastní zkušenosti s duševním onemocněním. Vzděláváme se a vzdělávací akce také organizujeme. Zapojujeme peer pracovníky do systému péče o duševní zdraví.